Skiløyper

Skiløyper

Vi preparerer inntil 80 km med skiløyper med utgangspunkt fra Johnsgård. Løypene går i et rolig og fint turterreng både nede i skogen og i snaufjellet på begge sider av Langsjøen. Det ligger 2 gapahuker og 3 lavvoer i tilknytning til løypenettet. Løypene blir preparert med snøskuter eller våre to løypemaskiner; Prinoth og M-trac. Begge med 2,5 meters bredde.

Oppdatert løypeinformasjon finner du på skisporet.no.

Skisporet har også en egen app. Der finner du våre løyper ved å søke opp "Johnsgård".

Last ned appen: iPhone / Android

Rundturer / traseer

"Motor-veien" er løypa som går fra Johnsgård og opp til Finntelta, disse 2 km er utgangspunktet for de aller fleste traseene som går på vestsiden av Langsjøen
Seter-runden 8 km

Fra Johnsgård til Jotsetra er det 2 løyper; enten om Finntelta eller løypa som følger seterveien. Fra Johnsgård og opp til Finntelta langs "motorveien" stiger løypa fra 720 m.o.h. til ca. 820 m.o.h. på 2 km. Ca. 500 m nord for krysset ved Finntelta passerer en løypa som går opp til lavvoen der. Løypa går så i denne høyden videre via Jotsetra mot Langsjøsetra og gapahuken der, og de første 4 km er unnagjort. Fra Langsjøsetra går løypa nedover igjen til Johnsgård de neste 3 km og avsluttes med den siste kilometeren i høyde med Langsjøen.

5 km runden

Fra Johnsgård følger en "motorveien" mot Finntelta i 1 km, deretter fortsetter løypa til høyre og følger Jotseter-veien. Det er stort sett stigning hele veien til den tar av løypa som fortsetter videre mot Jotsetra. Du har da kommet opp i ca. 800 m høyde. Løypa går så slakt utover myrene før den kommer inn på seterrunden og følger den de siste 2 km.

Gloføken rundt 17 km

Fra turen starter på Johnsgård er det stigning hele veien oppover langs "motorveien" og fjellsida i 5 km. Du har da kommet til løypas høyeste punkt på ca. 1200 meter. Derfra er det utforkjøringer det meste av turen ned til gapahuken i Rodalene som ligger på ca. 900 moh. Derfra kan du enten fortsette å kjøre helt ned til Sømådalen (680 m.o.h.), for så å følge løypa nordover igjen langs Langsjøveien tilbake til Johnsgård de siste 7 km. De siste 10 km av denne turen går da i skogsterreng og er småkupert. (velger du denne ruta blir hele turen ca. 22 km. De aller fleste velger å gå traseen som går nordover fra gapahuken i Rodalene. Denne traseen går i 900 meters høyde like over tregrensa helt bort til krysset ved Finntelta, der du kjører nedover igjen på "motorveien" de siste 2 km og er tilbake på Johnsgård

"Firkant-åtteren" 9 km

Denne løypa følger "motorveien opp til Finntelta, den følger så løypa mot Rodalene i 900 meters høyde i 3 km før den tar av til venstre, og du får noen friske nedkjøringer i 3 km, forbi Langsjøåsen til du er nede på Bumyra på 720 moh. Løypa går så nordover igjen til Johnsgård i flatt terreng de siste 1,5 km.

"Sekser'n" 6 km (også kalt den "stiplede")

Dette er populæreste av de korte løypene. Den er mer kupert med noen friske og krevende utoverkjøringer. Du følger "motorveien" i 1 km, før du tar av til venstre. De neste 2 km er løypa kupert med korte forholdsvis bratte mot- og utforbakken i ca. 780 m høyde. Når du nærmer deg Langsjøåsen kommer denne løypa inn på "Firkant-åtteren" og du får en frisk utforkjøring i en drøy km. I stedet for å kjøre direkte ned kan du legge turen oppom lavvoen på Langsjøåsen (825 m.o.h.). Du fortsetter da løypa som går sørover i ca. 1/2 km før du tar av til venstre og går opp på Langsjøåsen. Samme vei tilbake.

På østsiden av Langsjøen - mot Femund er det 3 forskjellige løypelengder

Alle 3 har samme utgangløype: Over Langsjøen, etter 1 km tar du til venstre mot Åsvollen, dit er det 4 km. Fra Johnsgård til Åsvollen er høydeforskjellen bare 60 meter, og løypa går stort sett slakt oppover myrer.
13-kilometeren fortsetter så til høyre forbi Litjåvollen og videre langs seterveien nedover i retning Buvika. Alle 3 løypene møtes så igjen i krysset ned til Tjukkrøstvollen og går tilbake over Femundsåsen de siste 6 km. Denne delen av løypa går i furuskog, stigningen på 50 høydemeter fra Enget og opp kan føles tung. Hele denne runden er snill og lite krevende.

16-kilometeren

Denne følger det meste av 13-kilometeren, bortsett fra at den tar seg en sving oppunder Kvernvikhøgda. Ved Litljåvollen (763 moh) svinger løypa av til venstre, og du får en drøy kilometer med stigning til du kommer på løypas høyeste punkt på ca. 900 moh. Derfra går det stort sett nedover de neste 3 km til du møter13-kilometeren igjen (700 moh).

Kvernvikhøgda rundt 22 km

Når du kommer til Åsvollen (780 moh) fortsetter løypa rett fram med retning nord for Kvernvikhøgda (1075 moh). Etter ca 4 km kommer en på det høyeste punktet (ca 950 moh) og du får en fantastisk utsikt utover Femunden og Elgåfjella. Løypa fortsetter med noen harde utforkjøringer til en kommer innpå 16-kilometeren. Man kan da velge å gå denne "baklengs" ned til Litjåvollen, videre mot Åsvollen og tilbake til Johnsgård for å få det meste av turen over tregrensen. For de som ikke liker altfor harde nedoverbakker anbefales det å gå denne traseen motsatt vei!